Ứng dụng

Cần làm gì để bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản ở nước ta?
/ 21-08-2023,09:58 pm
Việt Nam là một quốc gia có nguồn khoáng sản phong phú trọng điểm là Hòa Bình thuộc tỉnh miến núi phía bắc với nhiều loại khoáng sản có giá trị kinh tế và chiến lược. Dưới đây là những loại khoáng sản quan trọng và phổ biến ở Việt Nam:
Lựa chọn sản phẩm BRISKHEAT phù hợp
/ 16-08-2023,10:17 am
Lựa chọn sản phẩm BRISKHEAT phù hợp Khi lựa chọn sản phẩm gia nhiệt từ BRISKHEAT, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét: Nhiệt độ hoạt động: Đảm bảo rằng sản phẩm BRISKHEAT mà bạn chọn có khả năng hoạt động ở nhiệt độ mong muốn. Hãy xác định nhiệt độ tối đa và tối thiểu mà sản phẩm cần hoạt...