HƯỚNG DẪN

Các thông tin mà chúng tôi cung cấp ở đây được dùng để kết nối giữa Quý khách hàng/Quý đối tác và các bộ phận liên quan của IST.

Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách hàng/Quý đối tác trong vòng 24h kể từ khi chúng tôi nhận được thông tin.

Cuối cùng, hãy xem bản đồ bên dưới để biết địa chỉ của chúng tôi.

 

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IST

95 Đường 10, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Tel:

Fax:

Website:

 

+84 8 6286 2725

+84 8 2220 0823

http://www.ist.vn 

KẾT NỐI

Email          info@ist.vn

Twitter         / isttrading

Google       

Facebook    / isttrading 

BẢN ĐỒ