Kính hiển vi điện tử Hitachi Flexsem1000II

Còn hàng

Liên hệ

Flexsem 1000II là dòng kính hiển vi điện tử quét.
Độ phân giải:
- 4.0nm @ 20kV(chân không cao/High Vacuum)
- 15nm at 1kV(chân không cao/High Vacuum)
- 5.0nm at 20kV (chân không thấp/Low Vacuum)
Độ phóng đại
6x-300.000x (chế độ ảnh)​
16x-800.000 (trên màn hình)
Thế gia tốc:
- 0.3kV đến 20 kV​
Bàn mẫu:
- 3 trục Motorized Stage​

X: 0-50mm;  Y:0-40mm;  Z:5 đến 33mm ; R:360 ; T:-15 đến +90

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm mới nhất

Sale

Giá cũ: 81.000.000₫

Giá khuyến mại 75.000.000₫

Sale

Giá cũ: 125.000.000₫

Giá khuyến mại 120.000.000₫

Sale

Giá cũ: 245.000.000₫

Giá khuyến mại 234.000.000₫

Sale

Giá cũ: 270.000.000₫

Giá khuyến mại 245.000.000₫